Montaj malam Pra Graduan 2010

Wednesday, December 27, 2006

KUMPULAN PERBINCANGAN

OLEH:HAIRUL ANUAR SOBIKIN

Belajar secara berkumpulan pada amnya lebih berdaya maju berbanding berseorangan. Terdapat kecenderungan meningkatkan kadar kepantasan bekerja apabila berkumpulan.Kegiatan berkumpulan dapat menarik pelajar lemah supaya bekerja sama banyak dan sama laju dengan pelajar lain.Ini dikenali sebagai tekanan masyarakat atau tekanan rakan. Oleh itu prestasi dapat dipertingkatkan dan dipertahankan apabila dia bekerja di dalam satu kumpulan yang baik.
Pembelajaran ialah proses mengambil maklumat,mentafsir, menghadam, mengaitkannya dengan bahan yang sudah dipelajari dan menyimpan maklumat tersebut secara teratur dalam ingatan. Perbincangan amat berguna dalam prosesmengatur dan menapis maklumat ini, membezakan yang penting atau tidak. Perbincangan dapat memberi pandangan dari sudut yang baru, menghilangkan silap fahaman dan memberi memberi penyelesaian kepada kesukaran yang membantut kemajuan.Perbezaan pendapat dengan orang lain selalunya mendorong seseorang itu memeriksa semula fahamannya dan memperbaiki kekurangan yang dirasai.
Perbincangan menyelesaikan sesuatu masalah dapat menghasilkan penyelesaian dengan lebih pantas kerana kumpulan dapat menimbang lebih banyak pendekatan dan cadangan dari usaha berseorangan.Kumpulan juga dapat menapis cadangan tersebut dan memilih cadangan penyelesaian yang lebih baik. Kumpulan cepat bersatuju menolak cadangan yang tidak betul kerana ramai manusia mudah nampak kelemahan fikiran orang lain berbanding dirinya. Di samping itu perbincangan memerlukan penerangan pendapat kepada orang lain. Ini membantu menjelaskan fahaman sendiri kerana , kalau diri sendiri tidak menjelaskannya, maka orang lain tidak akan faham.
Daripada perbincangan di atas, dapatlah dirumuskan yang pembelajaran berkumpulan amat bermanfaat jika mengikut prinsip berikut:
1. Ahli kumpulan wajib giat mengambil bahagian dalam usaha berkumpulan .
2. Ahli kumpulan bertanggungjawab menguasai dan mempelajari bahan yang dijadikan bahan kerja kumpulan.
3. Peribadi atau sahsiah ahli kumpulan mesti serasi antara satu sama lain dan menggalakkan kerja kumpulan dan hubungan sosial yang sihat

PENGURUSAN KUMPULAN
Kumpulan perbincangan janganlah terlalu besar hinggakan sukar untuk semua ahli mengambil bahagian dan jangan terlalu kecil . Biasanya empat atau lima orang adalah jumlah yang optimum.
Elakkan bergantung kepada fikiran dan pendapat seorang atau dua ahli sahaja. Ini boleh dilakukan dengan menggilirkan ahli yang memulakan perbincangan atau mengeluarkan penerangan. Sekiranya perlu seorang pengerusi untuk mengatur jadual kumpulan dan memastikan perbincangan menurut landasan yang betul, ia perlu digilirkan juga.
Kurangkan andaian bahawa kumoulan tidak dapat maju kerana tidak cukup ilmu , iaitu memerlukan guru atau orang yang mahir.Sekiranya kumpulan berpendapat yang mereka kekurangan dalam sesuatu perkara atau bahan , ahli-ahlinya perlu mengorak langkah mendapatkannya dengan membaca,membuat kajian ataupun berbincang dengan guru.
Ahli kumpulan perlu mengamalkan disiplin tidak bergurau senda semasa bekerja. Di samping itu , kata-kata kesat , kasar dan mengeji harus dihindarekan semasa perbincangan atau perbahasan. Jangan menghina pandangan orang lain yang berlainan walaupun pendapat itu salah.
Kumpulam mestilah merangsangkan ahlinya untuki memberi pandangan dan cadangan. Salah satu sikap negatif terhadap cadangan ialah menugaskan pemberi cadangan dengan kerjqa yang berbangkit dari cadangannya.
Sekiranya kumpulan bersetuju dengan sesuatu cadangan yang melibatkan kerja tambahan, kumpulan seboleh-bolehnya menugaskan orang lain melaksanakannya. Sekiranya setiap kali pemberi cadangan dikenakan tugas berkaitan dengan cadangannya, ia akan dianggap sebagai satu hukuman dan oleh itu orang lain tidak akan mengutarakan pandangan mereka walaupun cadangan itu amat berguna.

MASALAH BELAJAR BERKUMPULAN

Semua pernyataan dalam perbincangan perlulah diasakan kepada fakta dan bukti. Kalau tidak ia menjadi pendapat peribadi sahaja . Oleh itu , belajar berkumpulan akan bermanfaat jika ahli-ahlinya tidak membuat perssediaan yang cukup.
Banyak kumpulan perbincangan gagal kerana ahli-ahlinya kawan rapat dan mesra antara satu sama lain. Oleh itu, mudah terpesong kepada bercerita dan bergurau. Semasa kerja berkumpulan, ahli mesti bersungguh-sungguh dan bukannya bergaul mesra.
Terdapat sikap manusia apabila mereka tidak mempunyai pendapat sendiri mengenai sesuatu perkara , mereka akan menyebelahi pendapat kawan karibnya ataupun orng yang dianggapnya lebih pandai tanpa mengira logik dan bukti.
Sementara itu , terdapat pula orang yang tidak akan memberi pandangan yang berlainan dengan orang yang dianggapnya lebih pandai walaupun dia mempunyai bukti dan hujah yang kukuh . Sikap kompleks rendah diri ini biasanya kerana risau yang dia akan menyinggung ego kawannya ataupun menimbulkan kesangsian kesatiaannya dengan pendapat yang bertentangan. Di samping itu , orang yang berkompleks rendah diri takut dipandang hina oleh rakannya kerana memberi pandangan yang salah.
Seperti yang sudah dinyatakan , ada masalah pergaulan yang timbul terutamanya dalam mengendalikan kumpulan. Oleh itu , kumpuilan perbincangan sesuai untuk ahli-ahli yang matang dari segi fikiran dan pergaulan . Sekiranyaq ada ahli yang tidak matang , maka kumpulan tersebut tidak akan dapat berfungsi sepenuhnya atau lebih teruk lagi gagal.

KEMAHIRAN MENGAMBIL NOTA

DI MATRIKULASI DAN UNIVERSITI
OLEH:HAIRUL ANUAR SOBIKIN



Aspek yang penting dalam kuliah adalah pengambilan nota. Catatan atau nota diperlukan untuk mengingati bahan yang diberikan dalam kuliah . Nota hendaklah ditulis dengan terang ,jelas dan dapat dibaca untuk sesi ulang kaji. Pelajar seharusnya menyediakan ruang dalam kertas catatan untuk pembetulan dan maklumat tambahan yang berkaitan . Amat baik sekali jika pelajar meninggalkan satu pertiga ruang kosong di sebelah kanan buku catatan untuk tujuan tersebut.Sebaik-baiknya, nota yang dicatat dalam kuliah dikekalkan dan sebarang pembetulan dilakukan diatas kertas yang sama. Ini kerana masa untuk menyalin semula nota amat berharga dan lebih bermanfaat kalau digunakan untuk kerja lain .
Dalam kes kuliah yang diberi sebagai garis kasar, pelajar perlu menambahkan catatannya dengan bahan daripada bahan rujukan lain .Untuk mengetahui had sebanyak mana atau sedalam mana catatan yang diperlukan , pelajar perlu menggunakan skop kursus, silibus kursus dan juga panduan dari pensyarah terlibat.
Pelajar perlu sedar , syarahan atau kuliah mengandungi isi utama,bahan bantuan dan bahan simpangan. Isi utama adalah titik pentimg yang hendak disampaikan sementara bahan bantuan sebagai contoh untuk menerangkan isi penting tersebut. Perkara yang tidak bersangkutan dengan bahan utama biasanya diberi oleh pensyarah kerana terlajak , ataupun bahan-bahan lucu untuk menenangkan dan menyegarkan suasana .
Pelajar perlu melatih diri menangkap isi utama yang dibincangkan oleh pensyarah . Isi utamalah yang wajib difahami dan dicatat di dalam nota pelajar .Tidak semua butir-butir perlu diambil, ambil hanya isi utama, kata kunci dan sedikit penerangan yang membantu pemahaman pelajar.Ada baiknya pelajar berbincang bersama rakan untuk menyemak sama ada apa yang ditangkapnya sebagai isi utama itu dipersetujui oleh rakan-rakannya.
Setelah itu , pelajar perlulah melakukan bacaan tambahan dan merujuk kepada buku yang digunakan oleh pensyarah. Pelajar juga boleh mendpatkan rujukan tambahan berdasarkan bibliografi buku yang digunakan tadi.Contoh-contoh soalan peperiksaan dan soalan latihan juga boleh digunakan sebagai sumber maklumat tambahan untuk mengisi garis kasar yang diberikan pensyarah di dalam kuliah.
Nota yang lengkap amat penting dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan.Nota yang lengkap adalah nota yang mengandungi bahan utama,bahan bantuan seperti contoh dan butiran yang membantu pemahaman yang diambil dengan cekap dan pantas.

MENUMPUKAN PERHATIAN

OLEH:HAIRUL ANUAR SOBIKIN


Orang yang dapat menumpukan fikirannya ialah orang yang dapat mengawal perhatiannya. Dalam perkataan lain , jika perkara yang mengganggu atau menyampuk perhatian dapat dikawal atau dihapuskan , kita akan dapat menumpukan sepenuh perhatian kepada apa yang kita lakukan .
Sebenarnya sebelum kita dapat menumpukan perhatian kepada sesuatu perkara , kita mesti mempunyai dorongan yang kuat kepada perkara tersebut. Dorongan dapat menambat hati untuk bersungguh terhadap sesuatu usaha. Jika seseorang itu tidak mempunyai dorongan yang kuat terhadap pembelajaran , maka hati dan minatnya akan diisikan oleh dorongan kepada matlamat lain . Apabila minat pelajar telah teralih atau sentiasa terganggu oleh keinginan yang lain, maka daya untuk belajar akan pudar dan pelajar tidak akan dapat menumpukan perhatian.
Selain dorongan, otak turut berperanan dalam penumpuan perhatian. Otak manusia bukan sahaja berfungsi untuk berfikir, tetapi otak juga mengawal pancaindera . Oleh itu , semasa belajar pancaindera yang membuat kegiatan lain daripada pembelajaran sebenarnya membelah bahagikan perhatian otak dan seterusnya menyebabkan kekurangan penumpuan.Sebenarnya penumpuan dapat ditingkatkan jika kita mengawal perkara yang mengganggu perhatian . Kekurangan perhatian dan penumpuan merupakan penghalang kejayaan dalam pengajian dan juga merupakan pembaziran masa kerana masa yang digunakan semasa belajar tanpa penumpuan adalah masa yang sia-sia.
Pancaindera juga janganlah didedahkan kepada ransangan yang mengganggu tumpuan.Pancaindera perlu digembelingkan supaya yang memberi maklumat kepada otak tertumpu sepenuhnya kepada satu perbuatan.Contoh gangguan kepada pancaindera semasa belajar ialah melihat bahan yang tidak berkaitan, mendengar muzik, tempat belajar yang bising, makan, minum, berbual-bual dan sebagainya.Ada pelajar yang belajar sambil mendengar muzik.Proses mendengar ini menggunakan otak dan ini bermakna otak tidak digunakan sepenuhnya untuk pembelajaran.Untuk menggembeling anggota supaya bekerjasama belajar, tangan pelajar mestilah aktif dan tidak kaku. Cara yang baik ialah dengan menulis sesuatu di atas kertas catatan dari masa ke semasa atau menanda bahagian atau rumusan yang penting dalam bahan bacaan.
Ramai pelajar yang boleh memberikan perhatian penuh semasa belajar tetapi untuk sebentar sahaja. Ini adalah keadaan tabii bagi fikiran manusia. Di tengah kita (secara sedar) ingin menumpukan kepada sesuatu, perkara lain pula yang melayang kepada tumpuan kita. Cara yang berkesan untuk mematikan desakan dan gesaan pemikiran yang mengurangkan penumpuan ialah bekerja dengan pantas mengikut matlamat yang ditentukan. Cara ini membuatkan tiada ruang masa bagi otak untuk menyimpang kepada fikiran lain. Misalnya untuk mengulangkaji, tetapkan masa dan intipati yang perlu difahami. Dengan ini pelajar dapat menguji dirinya sendiri selepas masa yang diperuntukkan. Dengan cara ini , kita akan belajar dengan giat dan dengan sendirinya segala fikiran dan impian yang menyesatkan perhatian akan berkurangan dan terhapus.
Sikap yang turut membantu penumpuan ialah sikap ingin tahu. Perhatikan penumpuan penonton perlawanan bola sepak apabila sesuatu pasukan menyerang gawang gol pihak lawan. Penonton ingin tahu sama ada serangan berjaya ditangkis atau tidak. Sekiranya permainan berkisar di tengah padang , penonton akan resah, bosan dan ada pula yang meninggalkan tempat duduk mereka. Oleh itu ,membaca dengan tujuan supaya dapat diluahkan semasa peperiksaan adalah tidak berkesan dan tidak patut diamalkan.
Faktor kerja keras juga membantu daya penumpuan. Semasa bekerja ,tunpuan beralih daripada satu bahan kepada bahan lain. Bahan itu merangsang otak untuk menumpukan perhatian . Tempoh tumpuan kepada sesuatu bahan itu sebentar sahaja. Oleh itu , jika peralihan kepada bahan yang baru lambat dibuat atau dilengahkan, paras tumpuan akan menurun. Ada kalanya ketika kerja dilengahkan , paras tumpuan akan menurun. Ada kalanya ketika kerja dilengahkan , fikiran melayang ke tempat lain dan ini bermakna tumpuan akan lupus. Apabila bekerja, lakukanlah dengan deras supaya tidak ada ruang masa yang dapat ditembusi oleh ransangan luar . Bekerja deras bukan bermakna pantas atau gopoh.
Penumpuan juga boleh terjejas jika badan pelajar tidak sihat dan segar. Ini bermakna makan dengan sempurna penting supaya pembelajaran tidak diganggu oleh rasa lapar. Tidur yang cukup juga perlu bagi mengelakkan mengantuk semasa belajar. Kesegaran jasad jugsa memerlukan rehat yang mencukupi (dan bukan berlebihan) serta senaman sama ada dalam bentuk sukan , berjalan-jalan dan sebagainya.
Satu lagi pengganggu penumpuan adalah rasa mengantuk. Walaupun masa belajar dan berehat telah direncanakan dengan baik dan teratur , tidak mustahil rasa mengantuk hadir ketika dia mula belajar. Ada yang menangguhkan pembelajaran, tetapi harus disedari bahawa tindakan begitu menyebabkan jadual belajar terganggu. Pendekatan terbaik ialah mencari jalan melawan rasa mengantuk. Antara cara yang boleh dilakukan ialah dengan tidur sejenak , berehat sebentar,berjalan-jalan atau melakukan senaman ringan.
Satu lagi faktor ialah kelesuan fikiran yang berpunca daripada rasa bosan. Apabila letih semasa belajar ,kemudian letih itu hilang apabila membaca majalah kegemaran, itu membuktikan keletihan itu kerana kebosanan. Penggunaan waktu yang teratur dan tempat belajar yang sesuai untuk belajar dapat membantu mengatasi masalah ini. Masalah ini sememangnya serius. Pembelajaran memeng mengandungi unsur yang membosankan. Apabila seseorang bosan, perasaan mengantuk pun tiba dan menambahkan masalah yang sedia ada. Perlu diambil perhatian , jika pelajar tersebut kurang waktu tidurnya, maka lebih baik dia tidur kerana jika belajar pun otak tidak mungkin dapat menerimanya dengan berkesan.
Selain itu persekitaran yang sesuai amat membantu dalam meningkatkan penumpuan. Faktor bunyi,pencahayaan,perabot ,aliran udara, suhu dan faktor persekitaran lain amat mempengaruhi. Pemilihan tempat untuk belajar amat penting bagi mengelakkan gangguan dan meningkatkan penumpuan.

TUMPUAN DI DALAM KULIAH

DI MATRIKULASI DAN UNIVERSITI
OLEH:HAIRUL ANUAR SOBIKIN


Satu lagi aspek yang penting di dalam kuliah ialah tumpuan. Kuliah amat penting kerana ia menerangkan bahan yang sukar difahami dari buku dan perkara baru yang belum lagi dibukukan .Cara yang paling baik ialah dengan mengelakkan diri dari daya pelalaian .Pelalaian datang dari pelbagai aspek ,antaranya:
a) Kurang minat terhadap kuliah. Ini adalah manifestasi sikap negatif dan kurang motivasi dari dalam diri pelajar itu sendiri. Bimbingan dan nasihat daripada kaunselor atau pensyarah amat penting untuk menyelesaikan masalah ini.
b) Tidak dapat mengikuti apa yang dibicarakan oleh pensyarah.Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini ,pelajar mesti memahami kuliah yang lepas supaya seronok menghadiri kuliah dan tidak menghadapi kesukaran untuk memahami kuliah yang seterusnya.
c) Kekurangan rehat sehingga mengantuk dan mengganggu konsentrasi. Dalam keadaan kekurangan tidur, tumpuan akan menurun dan kesilapan dilakukan akan meningkat.Pengurusan masa yang betul dapat mengatasi masalah masa rehat yang tidak cukup ini .
Antara langkah yang boleh diambil untuk mendapatkan tumpuan yang tinggi semasa kuliah ialah :
a) Baca dan fahamkan

PEMBELAJARAN BERKESAN

OLEH:HAIRUL ANUAR SOBIKIN


Apa rahsia kejayaan belajar di sekolah?Dapatkah seseorang yang mempunyai kebolehan dan keupayaan sederhana mencapai kejayaan cemerlang dalam pelajarannya? Sebagai contoh , bolehkah seorang murid sekolah menengah yang selalunya mendapat nombor corot di dalam darjahnya , berjaya masuk ke universiti dan seterusnya berjaya melanjutkan pelajaran sehingga ke tahap PHD ? Jawabnya boleh.
Memanglah kebolehan tabii manusia berbeza antara satu sama lain . Tetapi kejayaan dalam pembelajaran sebenarnya bergantung kepada usaha dan kaedah pembelajaran berkesan . Dalam perkataan mudah , pelajar yang berkebolehan sederhana masih boleh meningkatkan pencapaian pembelajarannya menerusi usaha dan belajar dengan menggunakan cara-cara yang berkesan.
Terdapat sebahagian besar daripada kalangan pelajar , yang gagal dalam peperiksaan ataupun mendapat keputusan peperiksaan yang tidak cemerlang, mempunyai kebolehan dan keupayaan yang lebih daripada apa yang dibayangkan oleh keputusan mereka.
Kajian dan ilmu mengenai pendidikan berkesan memeng telah lama wujud. Malangnya tidak ramai pelajar diajar dan dibimbing mengenainya. Ramai pelajar yang menggunakan cara yang diamalkan melalui kaedah percubaan dan pengalaman . malahan pelajar yang berkebolehan amat tinggi sekalipun jarang mengetahui dan menyedari cara pembelajaran berkesan .
Saya mendapati , ramai pelajar berpendapat sesuatu cara pembelajaran yang berkesan kepada seseorang tidak semestinya memberi kesan yang sama kepada orang lain. Namun hasil kajian menunjukkan pendapat-pendapat ini adalah tidak benar.
Perbezaan dari segi waktu belajar atau jadual waktu harian memang wujud antara pelajar yang berjaya. Tetapi kajian yang melibatkan pelajar berjaya menunjukkan walau apa pun bidang yang dipelajari, prinsip pembelajaran berkesan tidak berbeza antara pelajar dan bidang atau antara pelajar dan kursus.
Seseorang pelajar perlu mengubahsuai pembelajarannya berdasarkan prinsip pembelajaran berkesan mengikut selera dan pilihan dirinya. Mungkin anda tertanya-tanya, bagaimanakah keberkesanan ini dapat dirasai dan dinilai ? Keberkesanan pembelajaran ini dapat dinilai daripada darjah kejayaan matlamat pembelajaran, daripada segi keminimuman masa dan keminimuman usaha yang diperlukan untuk kejayaan tersebut.
Untuk pembelajaran keberkesanan tinggi, pelajar mesti mengetahui matlamat pembelajarannya dan usaha yang perlu diambil untuk mencapainya. Seseorang itu berjaya mencapai matlamat pembelajaran sesuatu ilmu atau tajuk , apabila:
1. Faham gagasan ilmu atau tajuk
2. Ingat akan semua fakta berkenaan ilmu atau tajuk berkenaan.
3. Boleh menggunakan, mengolah serta menganalisis fakta dan gagasan ke atas semua kemungkinan.
Pembelajaran yang berjaya adalah pembelajaran yang mencapai mutu tinggi dalam perkara di atas ataupun pembelajaran yang dapat menghasilkan kejayaan tersebut sekurang-kurangnya ke tahap mutu yang dituntuti oleh pemeriksa.
Seperti yang dinyatakan , keberkesanan bermakna kejayaan optimum dengan usaha minimum. Usaha yang minimum diperoleh jika masa dan usaha tidak bertindih. Dalam perkataan yang mudah , pembelajaran berkesan bermakna satu usaha yang teratur, bersistem, bertatatertib serta optimum yang menyepadukan dan memanfaatkan kesemua komponen pembelajaran untuk mencapai kejayaan.
Pembelajaran berkesan dapat digubah dengan mengetahui masalah pembelajaran yang sering dihadapi oleh ramai pelajar. Sebelum perbincangan lanjut, ada satu perkara yang perlu dinyatakan iaitu hakikat tidak semua orang mempumyai kebolehan serupa. Malah pelajar-pelajar yang berjaya kesemuanya mempunyai cara mengurus masa pembelajaran yang tersendiri. Yang dimaksudkan dengan pembelajaran berkesan adalah kaedah-kaedah umum yang dapat diamalkan dengan berbagai-bagai cara yang secocok serta sesuai dengan tabiat seseorang individu.

BELAJAR BERGURU

DI MATRIKULASI DAN UNIVERSITI
OLEH:HAIRUL ANUAR SOBIKIN


Bintang tujuh sinar berseri,
Bulan purnama datang menerpa,
Ajaran guru hendak dicari,
Mana yang dapat janganlah lupa.

Sebaik-baik cara belajar ialah dengan berguru.Pada amnya di universiti, belajar di bawah pengajaran dan pengawasan seseorang guru itu terbahagi kepada:
1) Kelas atau kuliah
2) Bimbingan atau dikenali sebagai tutorial
3) Makmal atau amali

PENDEKATAN KULIAH ATAU SYARAHAN

Tujuan asas pendekatan ini adalah
a) Meningkatkan pengetahuan dari satu tahap pengetahuan asas
b) Mengajar bahan yang sukar dipelajari melalui buku
c) Mengajar bahan baru yang belum dibukukan

Berdasarkan tujuan yang amat penting di atas, pelajar tentunya akan menerima padah yang buruk jika dengan sengaja mengabaikan kelas ataupun kuliah dengan sewenang-wenangnya.
Persiapan yang dilakukan oleh guru atau pensyarah untuk satu jam kuliah biasanya mengambil masa lebih dari dua jam . Oleh itu , para pelajar seharusnya mengambil masa yang lebih untuk bersedia dan menghadam bahan kuliah ,kecuali jika dia lebih faham dan mengetahui bahan tersebut berbanding pemberi kuliah itu sendiri .
Oleh kerana salah satu tujuan kuliah adalah untuk meningkatkan tahap pengetahuan daripada tahap pengetahuan asas, maka pelajar seharusnya mengemaskinikan pengetahuan asasnya sebagai persediaan sebelum menghadiri kuliah. Oleh kerana kelas atau kuliah merupakan satu siri pengajaran dalam satu kursus, persediaan yang baik untuk sesuatu kuliah ialah pemahaman serta ingatan kepada bahan-bahan daripada kuliah –kuliah yang sebelumnya,mengenai bahan yang berkenaan ataupun yang bersangkutan .

Daripada perbincangan di atas , jelaslah cara yang paling baik untuk bersedia menghadapi sesuatu kuliah ialah dengan mengkaji semula kuliah –kuliah yang sebelumnya. Ini perlu dilakukan secepat mungkin selepas sesuatu kelas atau kuliah .Kebaikan daripada cara begini antaranya:

a) Tahap ingatan pelajar terhadap bahan yang disampaikan oleh pensyarah masih segar. Ini bermakna , catatan nota yang tidak betul atau tidak sempurna dapat dibetulkan dengan segera.
b) Daya ingatan pelajar terhadap bahan tersebut akan bertambah. Mengulang beberapa kali sesuatu bahan yang baru diperolehi dengan segera merupakan cara mengingat yang terbaik.
c) Bahan yang tidak difahami dapat dikesan lebih awal. Dengan ini ,kita boleh bertanya kepada pensyarah atau merujuk kepada buku rujukan dan memahaminya sebelum kuliah yang seterusnya. Ini kerana , untuk mengikuti dan memahami kuliah yang akan datang memerlukan pemahaman terhadap kuliah yang sebelumnya.

Aspek yang penting dalam kuliah adalah pengambilan nota. Catatan atau nota diperlukan untuk mengingati bahan yang diberikan dalam kuliah . Nota hendaklah ditulis dengan terang ,jelas dan dapat dibaca untuk sesi ulang kaji. Pelajar seharusnya menyediakan ruang dalam kertas catatan untuk pembetulan dan maklumat tambahan yang berkaitan . Amat baik sekali jika pelajar meninggalkan satu pertiga ruang kosong di sebelah kanan buku catatan untuk tujuan tersebut.Sebaik-baiknya, nota yang dicatat dalam kuliah dikekalkan dan sebarang pembetulan dilakukan diatas kertas yang sama. Ini kerana masa untuk menyalin semula nota amat berharga dan lebih bermanfaat kalau digunakan untuk kerja lain .
Dalam kes kuliah yang diberi sebagai garis kasar, pelajar perlu menambahkan catatannya dengan bahan daripada bahan rujukan lain .Untuk mengetahui had sebanyak mana atau sedalam mana catatan yang diperlukan , pelajar perlu menggunakan skop kursus, silibus kursus dan juga panduan dari pensyarah terlibat.
Pelajar perlu sedar , syarahan atau kuliah mengandungi isi utama,bahan bantuan dan bahan simpangan. Isi utama adalah titik pentimg yang hendak disampaikan sementara bahan bantuan sebagai contoh untuk menerangkan isi penting tersebut. Perkara yang tidak bersangkutan dengan bahan utama biasanya diberi oleh pensyarah kerana terlajak , ataupun bahan-bahan lucu untuk menenangkan dan menyegarkan suasana .
Pelajar perlu melatih diri menangkap isi utama yang dibincangkan oleh pensyarah . Isi utamalah yang wajib difahami dan dicatat di dalam nota pelajar .Tidak semua butir-butir perlu diambil, ambil hanya isi utama, kata kunci dan sedikit penerangan yang membantu pemahaman pelajar.Ada baiknya pelajar berbincang bersama rakan untuk menyemak sama ada apa yang ditangkapnya sebagai isi utama itu dipersetujui oleh rakan-rakannya.
Setelah itu , pelajar perlulah melakukan bacaan tambahan dan merujuk kepada buku yang digunakan oleh pensyarah. Pelajar juga boleh mendpatkan rujukan tambahan berdasarkan bibliografi buku yang digunakan tadi.Contoh-contoh soalan peperiksaan dan soalan latihan juga boleh digunakan sebagai sumber maklumat tambahan untuk mengisi garis kasar yang diberikan pensyarah di dalam kuliah.
Nota yang lengkap amat penting dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan.Nota yang lengkap adalah nota yang mengandungi bahan utama,bahan bantuan seperti contoh dan butiran yang membantu pemahaman yang diambil dengan cekap dan pantas.
Satu lagi aspek yang penting di dalam kuliah ialah tumpuan. Kuliah amat penting kerana ia menerangkan bahan yang sukar difahami dari buku dan perkara baru yang belum lagi dibukukan .Cara yang paling baik ialah dengan mengelakkan diri dari daya pelalaian .Pelalaian datang dari pelbagai aspek ,antaranya:
a) Kurang minat terhadap kuliah. Ini adalah manifestasi sikap negatif dan kurang motivasi dari dalam diri pelajar itu sendiri. Bimbingan dan nasihat daripada kaunselor atau pensyarah amat penting untuk menyelesaikan masalah ini.
b) Tidak dapat mengikuti apa yang dibicarakan oleh pensyarah.Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini ,pelajar mesti memahami kuliah yang lepas supaya seronok menghadiri kuliah dan tidak menghadapi kesukaran untuk memahami kuliah yang seterusnya.
c) Kekurangan rehat sehingga mengantuk dan mengganggu konsentrasi. Dalam keadaan kekurangan tidur, tumpuan akan menurun dan kesilapan dilakukan akan meningkat.Pengurusan masa yang betul dapat mengatasi masalah masa rehat yang tidak cukup ini .
Antara langkah yang boleh diambil untuk mendapatkan tumpuan yang tinggi semasa kuliah ialah :
a) Baca dan fahamkan


BIMBINGAN ATAU TUTORIAL

Kelas tutorial diadakan untuk menyempurnakan pengajaran . Tutorial bukanlah kelas atau kuliah tetapi merupakan pelengkap kepada kuliah . Tutorial lebih merupakan kelas untuk mengesan sejauh mana pelajar menerima dan faham akan apa yang telah disampaikan di dalam kuliah .
Bentuk tutorial biasanya adalah dengan pensyarah memberi soalan-soalan yang meliputi segenap aspek berdasarkan kuliah yang diberi. Masa untuk menjawab soalan tutorial adalah lebih lama dari kelas tutorial .Ini bermakna kelas tutorial bukanlah tempat untuk menyelesaikan soalan . Masa untuk menyelesaikan semua soalan tutorial adalah sebelum kelas bermula.
Kelas tutorial merupakan punca maklum balas kepada pensyarah mengenai tahap pencapaian pelajar.Masa untuk kelas tutorial seharusnya dimanfaatkan oleh para pelajar dengan bertanya mengenai masalah yang mereka hadapi semasa menjawab soalan tutorial. Setiap pelajar mempunyai masalah yang berbeza.Jikalau pelajar tidak memberitahu masalahnya kepada pensyarah,ini bermakna tidak akan ada jalan kepada pensyarah untuk menolongnya. Soalan tutorial perlu dijawab sebelum kelas bermula supaya pelajar dapat bersedia untuk bertanya di dalam kelas tutorial.
Tutorial amat penting dalam pengawalan mutu pencapaian para pelajar.
Apabila pelajar tidak menghadiri kelas tutorial, ia akan menghadapi masalah dari segi pemahaman bahan kuliah dan mungkin dia tidak tahu akan mutu yang dituntut oleh pemeriksa , terutama sekali mutu yang dituntut oleh soalan peperiksaan. Ini kerana tutorial merupakan tempat untuk pensyarah menunjukkan kepada pelajar mutu pemahaman dan mutu kebolehan mengaplikasi yang diharapkan oleh pensyarah.

MAKMAL ATAU AMALI

Kerja kursus adalah komponen pengajaran yang tidak kurang pentingnya. Kerja kursus mempunyai caruman markah yang tinggi dan selalunya, pelajar gagal kerana markah kerja kursusnya rendah dan tidak membantu.
Pendekatan sesetengah pelajar kepada kerja kursus merupakan pendekatan yang memusnah diri sendiri . Satu masalah yang kerap timbul adalah sikap bertangguh-tangguh. Apabila tarikh akhir sudah tiba , pelajar tersebut tergopoh-gopoh menyiapkan kerja kursusnya.Ini bermakna semua kerja lain terpaksa ditangguhkan pada saat-saat yang genting itu. Hasil kerja yang dilakukan sedemikian rupa tentulah tidak memberikan hasil yang terbaik.
Kerja kursus mestilah dibuat dengan segera tanpa mengganggu pembelajaran yang lain . Kerja kursus juga merupakan latihan masa depan ,di alam pekerjaan di mana akan ada timbunan kertas kerja yang terpaksa disiapkan sementara tugas-tugas lain tidak boleh diabaikan . Oleh itu kerja kursus dapat memberi latihan yang baik untuk menghadapi masa depan .
Satu pendekatan yang baik terhadap laporan makmal perlu ditekankan di sini .Adalah baik kalau pelajar menyiapkan laporan secepat mungkin sementara ingatan mengenai kerja makmal tersebut masih segar . Pelajar juga perlu mengetahui matlamat kerja makmal yang akan dilakukan dan memahami latar belakang kerja makmal tersebut.Dengan cara begini pelajar dapat belajar dari kerja makmalnya.
Banyak pelajar yang mengadu kerja makmal tidak dapat difahami kerana teori tidak diberi lagi . Pelajar seharusnya membaca teori itu sendiri dan bertanya kepada penyelia makmal sewaktu membuat kerja makmal mengenai perkara yang tidak difahami. Cara ini akan menguntungkan pelajar sendiri kerana apabila teori ini dibincangkan dalam kuliah, pelajar sudah pun mempunyai persediaan latar belakang untuk mengikuti kuliah tersebut.

Bacaan Tambahan :Prof Khalid Mohamad Nor 2002 BELAJAR TEKNIK BELAJAR www.pts.com.my

DORONGAN, SIKAP DAN TABIAT

Dorongan di hati adalah daya yang menambahkan semangat hendak berusaha. Sebarang kegiatan yang dibuat tanpa dorongan akan menjadi kegiatan bertenaga lemah. Hampir semua kegiatan yang diusahakan tanpa dorongan akan gagal.
Salah satu dorongan yang kuat ialah cita-cita. Ia merupakan matlamat seseorang manusia. Dengan cita-cita yang jelas, manusia dapat menumpukan usahanya ke arah matlamat tersebut. Seseorang wajib mempunyai cita-cita yang jelas dan kursus yang diikutinya pula mestilah selari dengan cita-cita tersebut. Tanpa cita-cita yang selari dengan kursus, dorongan untuk belajar menjadi lemah dan semangat berusaha akan luntur.
Keinginan berbentuk kebendaan seperti mencapai taraf sosial yang tinggi dengan kejayaan akademik, membantu keluarga yang rendah taraf ekonomi dan ransangan daripada desakan berbentuk kebendaan yang lain juga membantu pelajar dalam mengejar kecemerlangan.
Kepuasan daripada ilmu yang diperolehi juga dapat mendorong pelajar berusaha dengan lebih tekun. Dengan mengetahui latar belakang ilmu ataupun bahan tersebut serta menyedari kegunaannya, minat untuk mengetahui atau selera ingin tahu akan mendorong seseorang pelajar berusaha untuk memehami dan menguasai ilmu tersebut.
Menyedari fitrah alam juga mampu menjadi pendorong kepada pelajar. Dorongan untuk berusaha boleh dikuatkan dengan kesedaran bahawa lumrah alam adalah kejayaan individu itu setimpal dengan usahanya. Untuk kejayaan cemerlang , maka usaha yang diperlukan sudah semestinya sama cemerlang darjahnya.
Harapan merupakan suatu dorongan dari dalam diri. Seseorang yang menyangka ia tidak mempunyai harapan untuk sesuatu perkara, tidak akan berusaha bersungguh-sungguh ke arah matlamat itu. Keadaan ini dipanggil sebagai ramalan yang ditepati oleh diri sendiri.
Kesedaran dan keyakinan bahawa usaha pembelajaran walaupun susah dan perit adalah untuk seketika sahaja amat bermanfaat. Selepas tamat , pelajar akan mempunyai banyak masa untuk membuat apa yang digemari.perasaan begini akan mendorong pelajar berusaha dan mengurangkan perasaan kempunan tidak dapat bersuka-suka semasa dekat dengan peperiksaan.
Ramai juga pelajar yang mendapati amat sukar untuk mula belajar walaupun dia berada dalam masa yang diperuntukkan untuk belajar. Ada yang mengatakan , dia tiada mood dan sebagainya. Tetapi ini boleh diselesaikan apabila usaha sudah dimulakan. Kerja yang dianggap susah akan beransur senang. Fenomena ini samalah dengan inersia.Jika tiada mood untuk belajar, mulakan dengan duduk diatas meja belajar, kemaskan meja belajar, baca perkara ringan mengenai pelajaran dan lama kelamaan insyaAllah semangat atau mood itu akan datang untuk memudahkan kita belajar. Buatlah apa sahaja yang mempunyai kaitan dengan pelajaran. Bukankah lebih baik mendapat sedikit daripada tidak mendapat apa-apa langsung?

SIKAP
Kalau dorongan datang dari hati , sikap pula adalah pandangan serta perbuatan akibat daripada fikirsn . Sebelum perbincangan sikap positif dan negatif, ada baiknya kita membincangkan mengenai tindak balas terhadap kegagalan terlebih dahulu.Tindak balas terhadap kegagalan boleh dibahagikan kepada empat pilihan berikut:
1. Menyerah kalah
2. Hentikan percubaan untuk mencapai matlamat asal tetapi berusaha kepada matlamat berlainan yang besar kemungkinan lebih mudah dicapai.
3. Ulangkan percubaan dengan usaha persediaan dan pendekatan yang sama dengan harapan keadaan akan menjadi lebih baik pada peperiksaan akan datang.
4. Ulangkan percubaan dengan usaha dan pendekatan yang diubahsuaikan.

Pilihan pertama hanya wajar jika seseorang itu merasakan matlamat yang hendak dicapai itu tidak penting atau mustahil untuk dicapai. Dalam konteks pelajaran, pendekatan ini tidak wajar kerana keputusan cemerlang dan ilmu yang diperolehi amat penting dan ramai pelajar telah membuktikan bahawa matlamat itu tidak mustahil untuk dicapai.
Mengubah matlamat pula wajar jika peluang untuk berjaya itu tipis dan matlamat baru itu sama penting atau hampir sama penting dan dapat memberi kepuasan jiwa.Pilihan ini bermakna pelajar tersebut menukar kursus yang diambilnya untuk mencapai kejayaan .
Pada amnya usaha yang sama akan membawa natijah yang sama. Pelajar yang gagal tidak akan maju jika dia tetap dengan caranya yang membawa kepada kegagalan itu. Oleh itu,pilihan ketiga hanya wajar jika seseorang itu tersilap dalam peperiksaan,ditimpa masalah atau nasib malang sahaja.
Pilihan terakhir pula sesuai kepada kebanyakan kes kegagalan. Dalam pendekatan ini , satu post mortem dijalankan untuk mengetehui kelemahan , kesilapan dan kekurangan usaha dalam pendekatan yang telah dilakukan. Dalam kajian ini , usaha dan pendekatan diubahsuaikan untuk mengatasi segala kekurangan. Secara amnya , cara ini dapatlah dikatakan cara yang terbaik dalam pembelajaran. Malah seseorang itu menjadi lebih bijak jika ia dapat belajar daripada kegagalannya sendiri.
Sikap positif pelajar ialah sikap yang membuatkan seseorang itu meningkatkan usaha sementara sikap negatif menyebabkan kekurangan usaha dan ini merupakan batu penghalang. Sikap yang berbeza ini diringkaskan seperti berikut:

Sikap positif Sikap negatif
Yakin terhadap kebolehan dan usaha sendiri. Ragu-ragu terhadap kebolehan diri sendiri. Terlampau yakin dengan kejayaan sehingga kurang atau tidak berusaha.
Tidak malu bertanya Segan hendak bertanya
Pencapaian yang lemah dalam ujian dianggap mangkin untuk meningkatkan usaha dan keazaman. Pencapaian yang lemah dianggap sebagai kegagalan muktamad
Berdisiplin dan belajar mengikut perencanaan yang teratur Belajar secara rambang dan sambil lewa
Memberi keutamaan yang tinggi kepada pembelajaran apabila masa itu telah diperuntukkan Mudah mengalihkan usaha kepada perkara selain dari pembelajaran
Sedia menerima teguran dan nasihat yang membina Tidak peka kepada teguran dan nasihat membina
Sentiasa bersedia Tidak bersedia dan kelam kabut pada saat akhir
Menyelesaikan kerja sesegera yang boleh Suka bertangguh
Bertawakkal dan yakin kepada Allah Menyerah kepada nasib tanpa usaha.

TABIAT

Kebanyakan dari tabiat dan perangai manusia dibentuk oleh adat dan kehendak masyarakat sekeliling. Tabiat digerakkan dan dilakukan tanpa berfikir terlebih dahulu. Oleh itu manusia cenderung untuk berkelakuan mengikut tabiatnya dengan mudah sekali. Dari satu segi tabiat adalah perbuatan yang disenangi, menggembirakan dan menyeronokkan.
Pelajar yang berjaya mempunyai tabiat pembelajaran yang baik dan mengikut prinsip pembelajaran berkesan .Sekiranya pelajar itu mempunyai tabiat pembelajaran yang bercanggah dengan prinsip pembelajaran berkesan , apakah yang patut dilakukan?Cara yang mudah ialah mengalah kepada tabiat itu dan memberi alasan bahawa trabiat buruk itu penting dan tidak dapat diubah. Tetapi cara yang sebenar ialah menggantikannya dengan amalan yang menepati prinsip pembelajaran berkesan.
Soalan yang akan timbul ialah bolehkah tabiat dan perangai itu diubah. Jawabnya boleh, tetapi memerlukan usaha dan dorongan yang kuat. Untuk mengubah sesuatu , kita mesti tahu bagaimana ia terjadi. Daripada kajian dan penyelidikan , tabiat didapati terbentuk secara beransur-ansur. Tabiat sesuatu perbuatan itu boleh dibentuk dengan melakukan pebuatan tersebut berulang-ulang . Setiap ulangan akan mengukuhkan ketegalan tabiat tersebut. Oleh itu , pelajar mestilah menggantikan tabiat yang buruk dengan tabiat baru yang lebih baik secara beransur-ansur.