Montaj malam Pra Graduan 2010

Wednesday, December 27, 2006

KEMAHIRAN MENGAMBIL NOTA

DI MATRIKULASI DAN UNIVERSITI
OLEH:HAIRUL ANUAR SOBIKIN



Aspek yang penting dalam kuliah adalah pengambilan nota. Catatan atau nota diperlukan untuk mengingati bahan yang diberikan dalam kuliah . Nota hendaklah ditulis dengan terang ,jelas dan dapat dibaca untuk sesi ulang kaji. Pelajar seharusnya menyediakan ruang dalam kertas catatan untuk pembetulan dan maklumat tambahan yang berkaitan . Amat baik sekali jika pelajar meninggalkan satu pertiga ruang kosong di sebelah kanan buku catatan untuk tujuan tersebut.Sebaik-baiknya, nota yang dicatat dalam kuliah dikekalkan dan sebarang pembetulan dilakukan diatas kertas yang sama. Ini kerana masa untuk menyalin semula nota amat berharga dan lebih bermanfaat kalau digunakan untuk kerja lain .
Dalam kes kuliah yang diberi sebagai garis kasar, pelajar perlu menambahkan catatannya dengan bahan daripada bahan rujukan lain .Untuk mengetahui had sebanyak mana atau sedalam mana catatan yang diperlukan , pelajar perlu menggunakan skop kursus, silibus kursus dan juga panduan dari pensyarah terlibat.
Pelajar perlu sedar , syarahan atau kuliah mengandungi isi utama,bahan bantuan dan bahan simpangan. Isi utama adalah titik pentimg yang hendak disampaikan sementara bahan bantuan sebagai contoh untuk menerangkan isi penting tersebut. Perkara yang tidak bersangkutan dengan bahan utama biasanya diberi oleh pensyarah kerana terlajak , ataupun bahan-bahan lucu untuk menenangkan dan menyegarkan suasana .
Pelajar perlu melatih diri menangkap isi utama yang dibincangkan oleh pensyarah . Isi utamalah yang wajib difahami dan dicatat di dalam nota pelajar .Tidak semua butir-butir perlu diambil, ambil hanya isi utama, kata kunci dan sedikit penerangan yang membantu pemahaman pelajar.Ada baiknya pelajar berbincang bersama rakan untuk menyemak sama ada apa yang ditangkapnya sebagai isi utama itu dipersetujui oleh rakan-rakannya.
Setelah itu , pelajar perlulah melakukan bacaan tambahan dan merujuk kepada buku yang digunakan oleh pensyarah. Pelajar juga boleh mendpatkan rujukan tambahan berdasarkan bibliografi buku yang digunakan tadi.Contoh-contoh soalan peperiksaan dan soalan latihan juga boleh digunakan sebagai sumber maklumat tambahan untuk mengisi garis kasar yang diberikan pensyarah di dalam kuliah.
Nota yang lengkap amat penting dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan.Nota yang lengkap adalah nota yang mengandungi bahan utama,bahan bantuan seperti contoh dan butiran yang membantu pemahaman yang diambil dengan cekap dan pantas.

No comments: